Posted in Inspirerend

Behendig, lenig, van nature Agile

Agile illustratie

Agile is het Engelse woord voor behendig en snel en verwijst naar ons vermogen om in te spelen op nieuwe ideeën en toepassingen te creëren, in antwoord op de vragen om ons heen.

Agile bleek de ‘beste praktijk aanpak’ bij het succesvol ontwikkelen van software in de jaren negentig. De tijd waarin ik gemeenten en commerciële organisaties begeleidde met hun eerste stappen naar internet. En vraag onstond naar maatwerk cursussen over internet als public relations medium en het organiseren en inzetten van mail.

Bij raden van bestuur introduceerde ik Powerpoint presentaties bij jaarvergaderingen en leerde sprekers omgaan met deze presentatievorm en techniek. Gevolgd door eigen huisstijl sheets en presentaties in stands op beurzen.

Een groep van zeventien succesvolle grote software ontwikkelaars stelde het Agile manifest(o) samen tijdens een informeel samenzijn in 2001. Een handvest met principes die creativiteit en effectiviteit van ontwikkelaars stimuleren.

Intelligent, slim, eigenwijs, denkend buiten de gebaande paden. In de allerlei projecten ontmoette ik creatieve geesten met vakkennis en lef, en plezier in samenwerking. Kenmerkend is hierbij zeker een zeer open houding, en coöperatieve instelling. Informeel, maar formeel met respect en (h)erkenning van ieders specifieke kennis en grote bereidheid deze te delen, omdat je vooral samen, verder komt.

Agile stelt;

  • Personen en interacties boven processen en tools.
  • Software die werkt boven lijvige documentatie.
  • Samenwerking met de klant boven onderhandeling over het contract.
  • Omgaan met verandering boven het volgen van een plan.

Herkenbare principes die ik van harte onderschrijf en op basis waarvan ik werk. Samen met opdrachtgevers help ik bij het succesvol inzetten van internet, multimedia, sociale media, en de laatste jaren ‘blended learning’ en omgevingen voor online leren.

Agile manifesto samenstellers: Mike Beedle, Ken Schwaber en Jeff Sutherland (SCRUM). Kent Beck, Ward Cunningham, Martin Fowler en Ron Jeffries (XP). Arie van Bennekom (DSDM ). Alistair Cockburn (Crystal) en nog acht consultants.