Posted in Art en artistiek

Alberto Blanco & Barber van de Pol

Hemel

Nostalgia

por Alberto Blanco

Allí está el cielo: ahora veo.
Allí está el cielo abierto,
esperando por lo mejor de mí.

Atrás quedan los padres
los amigos, los consejos
Los juguetes soñados en la infancia,
el árbol de los deseos,
la noche al fondo de la alberca,
el parque del primer beso.

Lo veo todo a la distancia
como un cuerpo que se despierta
al fondo de un paisaje.

Lo veo como si no fuera cierto.
Hemos venido a la vida
a despedirnos de todo lo que amamos,
de aquello que nos fue dado,
de todos los que queremos.
Pero justamente allí está el cielo.

Heimwee

door Alberto Blanco, vertaling Barber van de Pol

Daar is de hemel: zie ik nu.
Daar is de open hemel,
die op het beste van mij wacht.

Achter blijven de ouders
de vrienden, al hun raad
Het gedroomde speelgoed in de kindertijd,
de boom van de wensen,
de avond op de bodem van de vijver,
het park van de eerste kus.

Ik zie het allemaal op afstand
als een  lichaam dat ontwaakt
in de diepte van een landschap

Ik zie het alsof het niet waar is.
Wij zijn gekomen naar het leven
om te scheiden van alles wat ons dierbaar is,
van dat wat ons gegeven werd
van alle mensen die ons lief zijn.
Maar juist daar is de hemel.

Vandaag via internet kennis gemaakt met twee heel bijzondere mensen. Alberto Blanco een dichter uit Mexico en Barber van de Pol een vertaalster uit Nederland. Twee grootheden aan wie zo’n klein berichtje nauwelijks recht doet. Hij wordt gezien als één van Mexico’s grote dichters, die ook boeken en essays schreef. Zij vertaalde dit gedicht en daarnaast nog vele boeken en andere werken vanuit Latijns Amerika naar het Nederlands en schreef zelf ook bijzondere boeken en essays.

Twee fenomenen bij wie je je niet hoeft te vervelen. Ze bezorgde me een zwerftocht tussen Spaanse gedichten en vertaalsites, Nederlandse boeken. Onderweg surfend van het één naar het ander botste ik op een ‘soundcloud’.  Mooi, geweldig (zou Erika Terpstra zeggen).