Posted in Tools & toys

Hana denkt groot, dat is mooi

hana
01010010010011001001001001 © Bea Stephan 2011

SAP HANA, dat is zo’n begrip waarbij ik even moet slikken. Een acroniem, klinkend als de naam van een sympathieke collega. Als ik het hardop zeg “HANA…” is het een stevige en robuuste, complexe, elegante naam.

HANA staat voor; High Performance ANalytic Appliance ofwel een Hoogwaardige ANalytische Applicatie (apparaat, toepassing), en dat mag je gerust complex noemen.

Kwalitatief nauwkeurig onderzoek, verwerken en presenteren van gegevens, dat doet HANA.

En SAP staat voor; Systems, Applications and Products in Data processing, begonnen als ‘Systemen, Andwendungen und Produkte’, onwikkeld in het Duitse Mannheim in 1972. Een systeem dat zorgt voor gegevens of data verwerking van toepassingen en producten.

Zowel HANA als SAP richten zich breed op toepassingen, je kunt ze inzetten in talloze situaties. Ze helpen ons overweg te kunnen met hoeveelheden informatie, veelheden van kleine stappen en processen die wij met een individueel brein niet kunnen hanteren.

We breiden ons brein als het ware uit, met de mogelijkheden van het systeem, en worden hiermee een beetje ‘extended’.

Zulke systemen waren eerder beperkt tot de werkomgeving. Maar met de toename van mobile apparaten vielen deze begrenzingen weg. De capaciteit, bereikbaarheid en stabiliteit zijn enorm toegenomen en meer en meer toepassingen worden zichtbaar in ieders dagelijkse werkomgeving.

SAP HANA is nu dus direct altijd en overal beschikbaar en geeft overzicht. Van huidige transacties of geschiedenis. Je kunt signalen krijgen als processen goed lopen of procudures worden uitgevoerd, of juist voordat ze uit de hand dreigen te lopen en je kunt toekomst verwachtingen inzien. Grote lijnen en details als je daarop wilt inzoomen.

Soepel werkt het met grote volumes gestructureerde en ongestructureerde gegevens vanuit diverse bronnen. En met grote hoeveelheden gegevens bedoelen we ‘echt grote hoeveelheden gegevens’. Beter bekend als Big Data.

SAP HANA oplossingen zijn mogelijk geworden dankzij de technische ontwikkelingen. En dan vooral de versnelling van data opgeslag en toegankelijkheid, in hybride in-memory database en andere vorm. Anderzijds werkt het natuurlijk alleen dankzij de gecumuleerde kennis en inzet van ontelbare IT er’s. Dat maakt het enorm boeiend en mooi…. but that’s another story.

Het idee achter enterprise resource planning (ERP) is bedrijven met één software product te ondersteunen met hun bedrijfsactiviteiten en processen. SAP en Oracle zijn hierbij grote spelers die gebruikt worden in grote bedrijven.