Posted in Leer-evolutie

Lessons Worth Sharing – TED-Ed

Inspirerende mensen houden lessen en voordrachten die je nieuwsgierigheid wekken.  Levenslang leren, hoe meer je weet, hoe wonderbaarlijker het leven is. Blijf nieuwsgierig naar ‘lessen  waard om te delen’.

Volgens TED is er blijvend behoefte aan inspirerende mensen die ingewikkelde zaken omzetten in iets wat we begrijpen, vaak met een korte en animatie als gereedschap. Vind ‘zo’n docent, gebruik zijn of haar les, verspreid en versterk de boodschap. Dat doet TED (Technology, Entertainment and Design)  onder de noemer van ‘lessons worth sharing’ sinds 1984.